Verklaringen

 • Doel van de webrichtlijnen is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • De webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat;
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken;
  • De website past zich aan aan eventuele ingestelde voorkeuren als contrast, animaties en internetsnelheid;
  • Deze voorkeuren zijn binnen de website te overschrijven;
  • De website is voor mensen die aangewezen zijn op aangepaste apparatuur te bedienen.

  Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

  Verhuislifthuren24.nl doet het volgende om de toegankelijkheid te vergroten:

  • Er wordt een beroep gedaan op partners met aangetoonde ervaring op het gebied van digitale toegankelijkheid, zoals het webbureau;
  • Er wordt gebouwd volgens de webrichtlijnen (inclusief WCAG 2.1);
  • We toetsen de website handmatig (denk aan enkel gebruik van een toetsenbord).

  De volgende elementen kunnen door periodieke mutaties verminderd toegankelijk zijn:

  • Webformulieren;
  • PDF documenten;
  • Externe bronnen.

  Problemen

  Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Stuur ons een mail op info@verhuislifthuren24.nl. Wilt u daarbij de webpagina waar het probleem zich voor deed, benoemen?

  Meer informatie

  Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

  Toegankelijkheid

 • Persoonsgegevens

  Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

  Gebruik

  Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

  Doeleinden

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Verhuislifthuren24.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.

  Omschrijving

  Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken, indien u ons contactformulier invult:

  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • reden dat u contact met ons opneemt

  Daarnaast kunnen wij de volgende zaken nagaan

  • technische browserinformatie;
  • klik- en surfgedrag, hoewel geheel geanonimiseerd.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij verwijderen ingevoerde contactformulieren elke 2 weken van onze server en mail, behalve als we deze nog nodig hebben voor verdere zaken die we met u hebben.

  Vertrouwelijkheid

  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

  Gegevensbeveiliging

  Verhuislifthuren24.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is

  Cookies

  Deze website gebruikt cookies. Hieronder lichten we toe welke dat zijn.

  Functioneel

  Vanuit onze hostingpartij wordt de cookie PHPsessionID meegestuurd, deze gaat na hoelang een gebruiker aanwezig is op de website (= sessie). De cookie wordt automatisch weer verwijderd wanneer u onze website verlaat.

  Analytisch

  Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij maken gebruik van Google Analytics, die wij conform de privacy-eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens/ AVG en Telecommunicatiewet privacyvriendelijk hebben ingesteld. Dit houdt in dat:

  1. Er is een verwerkers­overeenkomst tussen Verhuislifthuren24.nl en Google over de Analytics gegevens;
  2. IP-adressen worden door Google anoniem verwerkt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn;
  3. Het Analytics account van Verhuislifthuren24.nl is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden;
  4. De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’, in deze privacyverklaring, die u altijd onderaan onze webpagina's terugvindt.

  Opt-out voor Google Analytics
  Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt je bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics geïmplementeerd hebben.

  Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

  COOKIEDOELEINDEBEWAARTERMIJN
  _GAWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Dit wordt gedaan door het plaatsen van een uniek Cookie-ID van de gebruiker.2 jaar
  _GIDWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Dit wordt gedaan door het plaatsen van een uniek Cookie-ID van de gebruiker.24 uur
  _GATZorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen kunnen worden. Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke elementen bevatten voor het functioneren van de website.Wanneer de browsingsessie eindigt

  Geen andere cookies
  Op Verhuislifthuren24.nl worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

  Onze internetpagina's kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Over deze verklaring

  Uw wettelijke rechten

  U mag Verhuislifthuren24.nl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Verhuislifthuren24.nl verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, ons een e-mail te sturen info@verhuislifthuren24.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Privacyverklaring